De flesta organisationer anser att deras anställda, deras kapacitet, processer och teknik, är deras strategiska tillgångar. Dessa tillgångar hjälper till att leverera och stödja företagets vision och mission. Effektiva lösningar och effektiva anpassning av tjänster och produkters kan bidra till att skapa en strategisk fördel på de marknader där organisationerna verkar. Det är här som ITIL®, informationsbiblioteket för informationsteknik, spelar avgörande roll. ITIL är det mest accepterade tillvägagångssättet för IT-servicehantering i världen. Det hjälper individer och organisationer att använda sig av IT i samband med verksamhetsförändringar, transformationer och tillväxt.

ITIL och dess framtid

ITILs yttersta mål är att förbättra sättet i hur IT levererar och stöder kritiska tjänster på företaget. ITIL är inte bara en teknikhanteringsmetod eller processhanteringsmetod. Det fokuserar också på att förbättra kapabiliteten hos människor, processer och teknik. ITIL skapar värde för organisationer, för dess resurser och kapacitet, inklusive för anställda och kunder. Tillämpning av ITIL-ramverket kan även vara grunden för framgången bakom andra initiativ såsom DevOps, cybersecurity, cyber-resilience, Internet of Things (IoT) och andra nya trender och teknologier. Man kan läsa mer om detta i flera välkända böcker inom respektive områden. Och det har växt explosionsartat under de senaste 10 åren. Detta i takt med att ny teknik kommer till samt att våra datorers samt infrastrukturs kapacitet har utvecklats exponentiellt.

ITIL i framtiden

Under de senaste 25 åren har ITIL hjälpt IT-organisationer att leverera affärsvärde för sina kunder i form av väl utformade och stödda tjänster. ITIL har blivit det mest använda och mest framgångsrika ITSM-ramverket (IT Service Management) i världen. Under den här framväxt har ITIL fått till flera viktiga uppdateringar (senast 2011) för att se till att den senaste tekniska utvecklingen och de senaste ändringarna i de övergripande företagskraven hanteras och effektiviseras. De senaste undersökningarna har visat att de grundläggande principerna bakom ITIL-principer - stödjer affärsmål, möjliggör förändringar i verksamheten, optimera kundupplevelse och ständig förbättring - har varit relevanta och användbara i modern Cloud, Agile och BYOD. I framtiden kommer ITIL som ett bidragande hjälp till IT Service Management, leda vidareutvecklingen i organisationen. Detta via en bred uppsättning kompletterade ITIL utbildningar, som kommer att hjälpa experter att hålla sina färdigheter på topp. Detta kommer att även att kompletteras med välutförda marknadsundersökningar, olika White Papers och relaterade kontextuella undersökningar.   ITIL har varit och kommer alltid att vara en relativt komplett uppsättning av så kallade best practices. Som med alla andra ramverk på marknaden har den både styrkor och svagheter. Genom att fokusera på tillämparens behov och samtidigt säkerställa leverans av affärsvärde kommer i framtiden göra att ITILs styrkor utvecklas ytterligare. Och främst inom områden där det saknas omfattande modeller, kommer organisationer att förbättras markant. Det finns flera andra ramverk på marknaden men ITIL är den mest erkända. Det ställer dock krav på att även det förändras i takt med att marknaden förändras mycket fortare än vad den gjorde för 25 år sedan. ITIL är ändå här för att stanna men kommer att vara mer flexibelt och innehålla flera best practices i takt med att nya problem uppdagas hos alla organisationer runt om i världen.

ITIL i framtiden