Att finna en gemensam definition på begreppet världsklass i svenska ord- och synonymordlistor kan vara svårt. Andra länder är duktigare på att definiera begreppet. Begreppet världsklass kan enligt Websters ordlista definieras som ” att vara av högsta kaliber i världen”. När man ser en bil i världsklass, så vet man det direkt. När man ser en musiker av världsklass, så känner man igen henne direkt. När man ser en atlet i världsklass, så känner man igen honom direkt. Precis likadant är det med ett företag i världsklass. Så är det ingen tvekan om att det är ett.

Bygga ett IT-bolag i världsklass

Världsklassbolag

Ett världsklassföretag ser organisationsmässigt bättre ut och presterar bättre än de andra. Det finns ett flertal föreläsare, böcker och ljudband om hur man bygger ett tekniskt företag i världsklass. Många är av amerikansk litteratur. En bok av sådan karaktär kan ibland upplevas som överoptimistiska icke trovärdiga. Ett verklighetsbaserat exempel är; när en ung man och säljare vid namnet, låt oss kalla honom Oskar, gick upp för att fråga sin säljchef om hur säljböckerna stred mot all teorierna i skolan. Han fick svaret att teorierna i böckerna av den karaktär vi nämnde och böckerna i skolan var två helt olika skolor, vars teorier aldrig blir kongruenta.

Olika skolor

Dessa skolor består av; Skola 1: Skapande företagsledning samt När kartan förändrar affärslandskapet och. Skola 2: E-Myth Mastery, From Good to Great. Skola 3: Skulle motsvara min egna tolkning som konsult om hur företagen bör gå tillväga. Detta motsvarar min slutsats. M.Gerber2 skriver i boken E-Myth; för att företaget ska utvecklas till ett företag i världsklass så hänger det på sättet att tänka som affärsutvecklare och inte tekniker eller ingenjör. Generellt så brukar alla som arbetar på det tekniska göra samma misstag. Eftersom att de förstår hur det tekniska ska göras, hur man bygger ett hus, utvecklar mjukvara, hur man klipper hår så vet de hur man bygger en affär som fungerar. Gerber säger att om sanningen ska fram så har denna tekniska kompetens inget att göra med att ha kompetens att bygga en fungerande affär. För att bygga en fungerande affär så måste man tänka som en entreprenör och arbeta på affären mer än att i arbeta i affären. Inte alltför sällan i organisationsliteraturen i skolan så läser man att det är fler faktorer än just företagaren/organisatören som avgör om företaget ska bli i särklass eller inte. Omvärldens krafter påverkar företagets framgång. Kanske krävs det att man har kunskaper ifrån bägge skolor för att utveckla företaget till världsklass? Kanske så är dessa två skolors teorier mer kongruenta än man kan tro?

Olika skolor

Richard Normann berättar i boken När kartan förändrar affärslandskapet om tidernas mest framgångsrika affärsinstitutioner. Han talar om företagen som inte bara dominerade, utan skapade regler/trender som andra måste följa. Samtidigt berättar Normann att bokhandlarnas hyllor översvämmas av böcker som snabba lösningar som visar ”hur man gör” för att skapa optimala lösningar i en IT-organisation och att man bör sluta läsa boken om man tänkt sig något sådant.  Så frågan återstår: Hur kan man kombinera teorier ifrån dessa två skolor och utveckla ett företag till världsklass? Vad är din ståndpunkt?