COBIT är ett ramverk som du kan använda dig av på ditt företag för att göra det enklare att utveckla nya IT relaterade produkter och program. De flesta ramverk som COBIT är väldigt flexibla, du får några ungefärliga riktlinjer och sedan är det upp till dig hur du vill jobba efter dem. Det brukar inte vara särskilt mycket fasta regler, det är upp till varje företag att design ramverket så att det passar dem bra. Detta är faktiskt väldigt bra eftersom man inte kan säga att ett ramverk passar alla, man måste ändra lite på det för att det ska passa bra på det egna företaget.

COBIT

COBIT är främst designat för att hjälpa dem som styr företaget att bättre kommunicera om mål och resultat. Alla bra företag har en bra kommunikation och alla vet vad dem ska göra och när det ska vara klart. COBIT är ett ramverk som hjälper till att göra det möjligt vilket definitivt kommer att förbättra ert företag. COBIT uppdateras hela tiden för att vara relevant i en värld som snabbt förändras. Den senaste versionen heter COBIT 5 och man kan säga att den bygger på vissa principer. Följer du bara dessa principer så är du på god väg att använda COBIT 5 på ett bra sätt inom ditt företag. En av dem viktigaste principerna går ut på att uppfylla klientens behov.

Uppfyller klientens behov

Detta är en väldigt viktig princip. Om klienten inte är nöjd är chansen inte stor att den återkommer och den kommer säkerligen inte rekommendera er till alla den känner. Därför vill ni se till att klienten är nöjd med vad ni har gett den. Därför måste ni se till att ni verkligen har förstått vad projektet innebär innan ni sätter igång och arbetar på det. Om det är någon viktig del som ni har missat kommer er klient antagligen inte att bli nöjd. Se därför till att ha en så god förståelse över projektet som möjligt, annars kommer ni antagligen att få problem. En annan princip inom COBIT 5 är att använda ett enda integrerat ramverk. Även denna princip är viktig och bör förklaras närmare.

Ett integrerat ramverk

Om ni har bestämt er för att använda COBIT 5 vill ni se till att det är det enda ramverk ni använder. Om ni använder flera olika ramverk inom företaget kan det snabbt bli rörigt, vissa av principerna i olika ramverk kanske till och med säger emot varandra. Se därför till att bara använda ett ramverk, annars kommer effektiviteten på företaget inte öka utan den kommer att sjunka. Det vill ni verkligen inte och därför bör ni försöka hålla det enkelt och inte rörigt med alla olika regler och principer.

Ett integrerat ramverk

COBIT är ett mycket bra ramverk som dessutom uppdateras med jämna mellanrum. Det betyder att ramverket aldrig kommer att bli omodernt, det kommer alltid hänga med i världens snabba utveckling. Dessutom är det ett ramverk vilket betyder att du enkelt kan skräddarsy det för att passa ditt företag perfekt. Det kan du inte med de flesta metoder och därför är ramverk som COBIT väldigt bra.