Framtidens IT är en vision och ett område som många siar om. Varje dag kommer nyheter om det senaste inom Artificiell intelligens (AI), Blockchain, Crypto, Internet of things (IOT), augmented realtity (AR), Big Data, Machine Learning, Wearable Technology, IT-säkerhet, Automated Mobile Workforce, RPA med mera. Dessa områden är mycket heta och kommer att både växa, integreras och förändras mycket under de kommande åren. Det intressanta är när man följer personer på twitter och linkedin som är experter inom områdena, ser man det är en djungel. De flesta har egna visioner om respektive områden. Vissa har valt att specialisera sig på ett eller få av dessa områden och andra håller sig till det generella. Det som återkommer löpande är otydligheten inom främst AI och hur tekniken ska tillämpas i framtiden. Man pratat även en hel del kring hot och IT-säkerhet. Detta har eskalerat i samband med den nya lagstiftningen GDPR som stiftades i år.

Framtidens IT

Nya områden

Det som kan konstateras är att det varje år kommer ny teknik och nya områden. Vissa av dessa blir ”flugor” andra kommer för att stanna. Precis som många andra teknologier tar det tid innan dom slår igenom. Exempelvis myntades AI redan år 1956. Tiden har inte varit inne för stort genomslag förrän nu, drygt 50 år senare! Det tar dels tid och dels måste tekniken vara tillräckligt mogen för att kunna tillämpa ny teknik. Många siar om nästa våg av ny teknik. Det pratas en hel del om Augmented reality dels inom industrin och dels inom skola och vården. Augmented reality (AR) eller Förstärkt verklighet som det kan översättas till, handlar om att live, på realtid kunna betrakta digitala objekt som om de vore fysiska. Detta sker med hjälp av datagenererade 2D/3D objekt. Ett par företag har demonstrerat tillämpbarheten och nyttan med AR. Föreställ dig en servicetekniker som får möjligheten att i visualisera hur en skadad turbin ser ut inuti utan att behöva montera upp den. Detta sparar tid och gör arbetet betydligt mer säker. Ett annat område är inom skolväsendet där pedagogiken blir mycket roligare och mer interaktiv för eleverna. Föreställ dig att elever i Biologiklassen får möjlighet att vända och vrida på en virtuell kropp med bara små gester.  Snacka om att ta interaktion till nästa nivå.

Ny teknik

Det som går att konstatera är att ny teknik som är tillämpbar och som kan användas av gemene man i stor skala, är den teknik som är här för att stanna. I takt med att våra datorer utvecklas med högre kapacitet kommer vi att se nya tillämpningsområden som är svåra att förutse idag. Ett snabbt växande område är tillämpandet av AI inom Datasäkerheten. I takt med att hackers tillämpar smarta lösningar behöver säkerhetsexperter blir smartare dom också. Med hjälp av säkerhetsexperters resurser kommer man att konkurrera med hackersens gemensamma sådana. Flesta företag och myndigheter rustar upp för detta. Det blir dels ett spännande och dels livsviktigt område att följa. Framförallt då det handlar om vår egna personliga integritet. Och det är just sådana diskussioner.

Ny teknik