Om Oracle, företaget

Denna artikel handlar om It-företaget Oracle.  Huset som Larry byggde. Oracles skapare är en av IT-branschens mest färgstarka karaktärer, Larry Ellison Oracle är världens näst största mjukvaruleverantör efter Microsoft. Hur lyckades en leverantör av relationsdatabasprogramvara

Läs mer

IT-yrken

IT står för informationsteknik. Denna grupp av yrken är en bristvara idag och det kommer att behövas många utbildade människor inom en massa olika IT-yrken framöver. Detta är ett arbete som hela tiden förändras allt

Läs mer

COBIT

COBIT är ett ramverk som du kan använda dig av på ditt företag för att göra det enklare att utveckla nya IT relaterade produkter och program. De flesta ramverk som COBIT är väldigt flexibla, du

Läs mer

DevOps

DevOps är vad man skulle kalla för en metod. Denna metod används endast inom företag som jobbar med teknikutveckling. Metoden avser att få de som jobbar med utveckling att kunna samarbeta de olika mjukvaruområdena. Dem

Läs mer