Bygga ett IT-bolag i världsklass

Att finna en gemensam definition på begreppet världsklass i svenska ord- och synonymordlistor kan vara svårt. Andra länder är duktigare på att definiera begreppet. Begreppet världsklass kan enligt Websters ordlista definieras som ” att vara

Läs mer